Make your own free website on Tripod.com

13) Locomotora 8498 del BAP. Foto de Juan I. Roncoroni.